Ser du hva jeg mener? - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: "GRUNNSKOLE FOR JUNGELFOLK" av en 13-åring fra India
  2. Photo: "FRED" av Yuthapong Churmor, 15 år fra Thailand
  3. Photo: "TSUNAMI" av R. Sayuri Vihava Rajapakshalage, 11 år fra Sri Lanka

Ser du hva jeg mener?

22. feb 2014–01. feb 2015

Demokrati og ytringsfrihet står sterkt i grunnlovsjubileet. I den lille utstillingen Ser du hva jeg mener? vises ytringer fra barn over hele verden om skole, samfunn og opplevelser – på godt og vondt. Utstillingen består av 18 bilder, og den er laget i samarbeid med Det Internasjonale Barnekunstmuseet.

I Norges grunnlov står det at alle har rett til å ytre seg fritt, og FNs barnekonvensjon fastslår at også barn har rett til ytringsfrihet. Å tegne og lage kunst er en viktig måte å ytre seg på.

– Ytringsfriheten er sentral for mange fredsprisvinnere, og å løfte fram barns ytringer er ekstra viktig i et år der vi kan feire 200 år med folkestyre, sier Bente Erichsen, direktør på Nobels Fredssenter.

Kunstnerne i Ser du hva jeg mener? er barn og unge mellom 8 og 17 år fra Thailand, India, Iran, Kirgisistan, Egypt, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Tyrkia, Argentina, Kina og Japan.

Fra FNs barnekonvensjon:

Artikkel 12: Å si sin mening og bli hørt
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Artikkel 13: Få og gi informasjon
Barnet har rett til ytringsfrihet; til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Verden! Denne vonde verden vil aldri bli bedre hvis ikke alle hjelper
til. Den fortsetter å være sånn på grunn av egoisme og mangel på
prinsipper. Vær så snill å ikke la den være sånn til neste generasjon!
– Luangsuwan Kittsak, 14 år fra Thailand.

Denne utstillingen er laget i samarbeid med Det Internasjonale Barnekunstmuseet. Verkene er hentet fra Barnekunstmuseets samling.