Røde Kors 150 år - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Kirsti Svenning / Nobels Fredssenter
  2. Photo: Kirsti Svenning / Nobels Fredssenter
  3. Photo: Kirsti Svenning / Nobels Fredssenter
  4. Photo: Olav A. Saltbones / Røde Kors
  5. Photo: Olav A. Saltbones / Røde Kors
  6. Photo: Olav A. Saltbones / Røde Kors
  7. Photo: Virginie Louis / Røde Kors
  8. Photo: Max Vaterlaus / Røde Kors
  9. Photo: H.D. Finkl / Røde Kors

Røde Kors 150 år

08. mai 2009–15. mai 2009

I 2009 var det 150 år siden ideen om retten til et humanitært initiativ ble født, og Nobels Fredssenters feiring av Røde Kors bestod av en fotoutstilling i Ankomsthallen. Utenfor bygget stod et Røde Kors feltsykehustelt der publikum kunne se film og historiske gjenstander.

Fredsprisvinner Martti Ahtisaari var til stede på utstillingsåpningen.

Utstillingen hadde som formål å invitere til debatt rundt nøytralitetsprinsippet, det at Røde Kors ikke tar parti i politiske, rasemessige, religiøse eller ideologiske konflikter.

Røde Kors’ grunnlegger Henry Dunant ble tildelt den aller første fredsprisen i 1901, og Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelsen har senere fått fredsprisen hele tre ganger.

Røde Kors/Røde Halvmåne- bevegelsen er tuftet på syv prinsipper: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Genève-konvensjonene har sitt utspring i Henry Dunant’s bok ”Minner fra Solferino”. Som ung forretningsmann ble Dunant vitne til slaget i Solferino i 1859. På slagmarken lå 40 000 døde og sårede. Sanitetssoldatene på stedet hadde verken kapasitet eller utstyr til å avhjelpe lidelsene. Dette synet av grusomhet opprørte Dunant. Han begynte å organisere hjelp med frivillige fra lokalbefolkningen. Han var av den oppfatning at alle sårede var likeverdige mennesker med samme krav på hjelp. Dette var en revolusjonerende tankegang. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for dannelsen av Røde Kors/Røde Halvmåne -bevegelsen og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

Mandatet til Røde Kors som vokter av Genève -konvensjonene og internasjonal humanitær rett gir organisasjonen både rettigheter og plikter, og innsatsen deres i krig og konflikt speiler dette.