Muren - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Pål Vigeland
  2. Photo: Kirsti Svenning / Nobels Fredssenter
  3. Photo: Kirsti Svenning / Nobels Fredssenter
  4. Photo: Kirsti Svenning / Nobels Fredssenter

Muren

15. okt 2007–31. mai 2008

Skulpturen Muren (2006) var laget av kunstneren Pål Vigeland. Den var en kopi av et element i muren som ble satt opp mot de palestinske områdene på Vestbredden. Den var 6,25 meter høy og 1,5 meter bred.

Vigeland ble i 2006 tildelt Høstutstillingsprisen for dette verket, og målet er å vise hvor stor og truende den virkelige muren er.

Muren  stod utenfor Nobels Fredssenter i forbindelse med den store utstillingen Ytringsfrihet – Hvor går grensen? 

Verket ble vist sammen med fotomontasjen Ytringer ved muren som var laget i samarbeid med Silje Hirsch, Ane-Marthe Benterud Olsen og Maren Karlitzky. Fotomontasjen startet med et kart som viser hvor muren er satt opp, til dels innenfor grensene til det som i 1967 ble definert som palestinske områder. Den viste hvor muren ble satt opp og hvordan den ser ut på ulike navngitte steder, i og utenfor tettbebygde områder. Bildene viste også hvordan muren virker inn på hverdagen til palestinere på Vestbredden.