Make Power – Not War - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Jørn Moen / Dagbladet
  2. Photo: Jørn Moen / Dagbladet
  3. Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter
  4. Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter
  5. Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

Make Power – Not War

11. des 2005–13. apr 2006

Fredsprisutstillingen 2005 fikk tittelen Make Power – Not War, og omhandlet arbeidet til Det Internasjonale Atomenergibyrået IAEA og generaldirektøren Mohamed ElBaradei.

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2005 skal delast, i to like store delar, mellom International Atomic Energy Agency (IAEA) og generaldirektøren der, Mohamed ElBaradei, for arbeidet deira for å hindra at kjernefysisk energi blir nytta til militære føremål og for at kjernefysisk energi til sivile føremål vert nytta på sikrast mogelege måte.
– Fra Den Norske Nobelkomites kunngjøring, Oslo, 7. oktober 2005.

Åpningen av Nobels Fredssenters første fredsprisutstilling fant sted 11. desember, dagen etter fredsprisseremonien. I sin åpningstale sa Mohamed ElBaradei at Fredssenteret er et svært viktig utgangspunkt for enkeltmenneskers politiske engasjement.ElBaradei anser atomtrusselen i dag å være større enn noen gang før. IAEA kontrollerer mer enn 900 kjernefysiske anlegg i 71 land for å forhindre spredning av atomvåpen. Samtidig promoterer IAEA sivil bruk av kjernekraft og teknologi knyttet til dette. Utstillingen tok også for seg denne dobbeltrollen.

I dag, når globaliseringen fører oss stadig tettere sammen, vil den enkeltes utrygghet snart bli til alles utrygghet, om vi velger å ignorere den.
– Mohamed ElBaradei

Den første fredsprisutstillingen ble produsert på rekordtid i samarbeid med Dagbladet og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Fotograf Jørn H. Moen reiste til IAEAs hovedkontor i Wien, der han portretterte Mohamed ElBaradei og de andre ansatte i deres hektiske og viktige arbeid. Informasjon, grafikk og fakta om kjernefysiske våpen ble vist side om side med fotoserien.

Mohamed ElBaradei er en vennlig og mild mann. Men man merker raskt at et stort alvor hviler over ham. Det var dette jeg forsøkte å formidle med bildene jeg tok de tre dagene jeg var sammen med ham.
Jørn Moen, fotograf

På åpningen sang Anne Grete Preus Jens Bjørneboes “Vise om Hiroshima”.

Fotograf: Jørn Moen, Dagbladet.
Tekst: Morten Bremer Mærli, NUPI.
Utforming av rom: Christine Lohre.