Håpets tredeling - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Talking Piece
  2. Photo: Talking Piece
  3. Photo: Talking Piece
  4. Photo: Talking Piece

Håpets tredeling

11. juni 2005–20. feb 2006

Den tredelte installasjonen Triptych of Hope ble laget av det norske kunstnerkollektivet Talking Piece.

Installasjonen var i stor grad finansiert av Norge 2005, og tok derfor også for seg unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i tillegg til fredsprisrelaterte konflikter i blant annet Guatemala, Burma, Tibet og Sør-Afrika.

I det første kammeret ble fordommer, uvilje og hat presentert gjennom sitater hentet fra internasjonal politikk, kvinnekamp og religionskamp. I det andre kammeret ble kamp for like rettigheter belyst fra ulike perspektiver for å illustrere at ingen konflikter er like, og at veiene til fredelig løsning er mange og ofte lange. I siste kammer flagret sommerfugler dekket med flagg og tok farger og symboler fra hverandre.

Dette symboliserte verdien av dialog og kulturutveksling. Den besøkende gikk dermed fra håpløshet, via økt forståelse av konflikters dynamikk til håp og optimisme.

Talking Piece består av Sondre Abel, Sven A. Skjæret, Christian Ebbesen, Jørn O. Jøntvedt, Såle Larsen, Ole Henrik Moe, Sondre Sommerfeldt og Marius Watz.