Demokrativeggen– en vegg full av ytringer - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Nobels Fredssenter
  2. Photo: Nobels Fredssenter
  3. Photo: Nobels Fredssenter
  4. Photo: Nobels Fredssenter

Demokrativeggen– en vegg full av ytringer

12. des 2010–25. apr 2011

Som en kommentar til fredsprisutstillingen om Liu Xiaobo, I Have No Enemies, satte Nobels Fredssenter opp en demokrativegg i undervisningsrommet.

På demokrativeggen kunne du vise din støtte til fengslede Liu Xiaobo eller si den mening om årets fredspris, ytre dine meninger om menneskerettigheter og politikk, eller kommentere noe ved samfunnet du lever i. Ordet var fritt.

Inspirasjonen til demokrativeggen var hentet fra Kina og en helt spesiell vegg i Beijing.

Etter Maos død i 1976 begynte Kina å gå i en ny politisk retning. Under Maos ledelse hadde landet blitt styrt med jernhånd og kritikk av det politiske regimet ble i liten grad tolerert. Da Deng Xiaoping overtok som leder i 1976 så det ut til dette ville endres. Han ville åpne opp Kina mot den vestlige verden og åpne for politisk nytenkning. Et av resultatene av denne liberaliseringen var at det i større grad ble lov å komme med politiske ytringer.

Et konkret uttrykk for dette var demokrativeggen i Beijing som ble et viktig møtested fra desember 1978. Veggen, som stod like ved den Himmelske freds plass, ble et samlingspunkt for kinesiske intellektuelle og andre som hadde et politisk budskap. De skrev sine politiske ytringer, og hva de var misfornøyde med i det kinesiske samfunnet, og hang det opp på veggen. De skrev også mange dikt, som var den tradisjonelle formen for politiske ytringer i Kina.

Veggen ble et mer og mer populært samlingspunkt for å diskutere politikk, og tekstene og ytringene som kom opp på veggen ble stadig mer kritiske mot det politiske regimet. I 1979 syntes de kinesiske myndighetene at det hadde gått for langt, og i løpet av en natt i desember rev de veggen/ble veggen revet. Flere personer ble også arrestert.