Abrahams barn - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Ørn E. Borgen/Nobels Fredssenter
  2. Photo: Ørn E. Borgen/Nobels Fredssenter
  3. Photo: Ørn E. Borgen/Nobels Fredssenter
  4. Photo: Kirsti Svenning/Nobels Fredssenter

Abrahams barn

05. mai 2006–19. mai 2007

Den iranske Magnum-fotografen Abbas satte søkelys på rollen religion spiller i dialog og konflikt innenfor de tre abrahamsreligionene.

Nobels Fredssenter inviterte den iranske fotografen Abbas til å lage en unik utstilling hvor han viser bilder fra kristendom, jødedom og islam i en samlet sekvens.
Sammen med enkle tekster om de tre religionenes historie, og om religion, fred og konflikt var målet å øke de besøkendes innsikt og forståelse av de tre religionene og religionens betydning for fred og konflikt.

Tittelen Abrahams barn ble valgt fordi Abraham er en viktig person for både jøder, muslimer og kristne. Både jøder, muslimer og kristne tror at de er Abrahams barn. Man kan tolke dette som blodsbånd for i de litterære tradisjonene til alle de tre religionene oppfatter man Abraham som stamfar.

Men man kan også se dette som en arv i en mer religiøs og etisk forstand. Abraham var den første monoteist, dvs at han trodde på den ene Gud. Og han var den første profeten. For jøder og muslimer viser han nødvendigheten av å bøye seg for Guds lover, mens for de kristne viser han den overordnede betydning av tro og tillit til Gud.

Utstillingen er støttet av Fritt Ord, Nordic World Heritage Foundation og Den norske UNESCO-kommisjonen.