Nobels Fredssenter

Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

VGS / FHS

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

Både elevene og jeg syns besøket var helt fantastisk! Tusen takk for en flott opplevelse. Vi kommer garantert tilbake. Hvert år!

Lærer VGS3.

For VGS og FHS tilbyr vi:

 

Colombias vei mot fred

siste Uker! Sluttdato: 24. november

Hvem er Juan Manuel Santos og hvorfor fikk han Nobels Fredspris? Hvorfor ser det ut til at den 52 år lange borgerkrigen i Colombia går mot en ende? Hva er viktig for at colombianerne skal kunne legge konflikten bak seg og tenke fremover?  Og hva kan vi lære av President Santos og det colombianske eksemplet?

Sammen utforsker vi Hope over Fear, en fotoutstilling om fredspristakeren for 2016. Vi lærer om den moderne colombianske historien, fra borgerkrig og kaos til et nyvunnet håp om fred i dag. Gjennom samtaler og oppgaver blir elevene gjort bevisst på velfungerende konflikthåndtering, viktigheten av dialoger og å ha et felles oppbyggelig fredsprosjekt etter et halvt århundre med krig.

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:

 

MENNESKERETTIGHETER – NYTTER DET?

Menneskerettigheter brytes hver dag, er det da noe poeng i å ha dem? Hva er egentlig et menneskerettighetsbrudd? Og hvem kan bryte menneskerettighetene? Dette er noen av spørsmålene vi skal jobbe med i opplegget om menneskerettigheter.

Vi jobber med å få på plass viktige fakta og begreper, samt at vi går dypere inn i enkelte artikler og problematiserer hvorfor disse er viktige (rett til en rettferdig rettssak, forsamlingsfrihet…).

Vi lærer oss å identifisere menneskerettighetsbrudd, hvor går grensa? Gjennom hele opplegget blir elevene involvert gjennom diskusjon, samtale og øvelser.

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene:

 

OMVISNING om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Omvisningen inkluderer blant annet Omveier – om mennesker på flukt og Hope over Fear – fredsprisutstillingen om President Santos og Colombia.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene:
  • Samfunnsfag: Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskrimering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette. Utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet. gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning.
  • Engelsk: Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon. Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram.