VGS / FHS - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

VGS / FHS

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

Både elevene og jeg syns besøket var helt fantastisk! Tusen takk for en flott opplevelse. Vi kommer garantert tilbake. Hvert år!

Lærer VGS3.

  

Kroppen som slagmark

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fredsprisutstillingen 2018: Kroppen som slagmark. I undervisningsopplegget blir elevene kjent med hva som menes med seksuell vold som våpen i krig. Vi ser på hvilke konsekvenser seksuell vold har for individer og samfunn, og vi snakker om hvordan fredsprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad jobber for å stille forbryterne til ansvar..

I alle samfunn er seksuell vold tabubelagt, og vi spør: hvorfor er det så vanskelig å snakke om dette? De aller fleste som blir utsatt for seksuell vold er kvinner, og Denis Mukwege etterlyser at alle tar ansvar for en positiv mannskultur. Sammen med elevene vil vi diskutere hvordan det står til med kvinnesynet i Norge. Har vi en positiv mannskultur? Og vi utforsker hvordan språket vi bruker kan henge sammen med forestillinger vi har om jenter og gutter.

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene:

Samfunnsfag:

Psykologi:

 

hvem bryr seg? – slutt 15. mars.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i utstillingen Fortell verden om oss av Rune Eraker. Han har besøkt 18 land på 4 år og viser menneskers styrke og mot under umenneskelige forhold. Elevene blir kjent med situasjonen til noen av menneskene, og sammen finner vi ut hvilke menneskerettigheter som blir brutt og hva Amnesty og flere gjør for å hjelpe. 

Det er først og fremst statenes ansvar å respektere menneskerettighetene, men hva med den enkeltes ansvar til å stå opp for hverandre? Gjennom diskusjoner og øvelser ønsker vi å inspirere elevene til å være aktører, og ikke bare tilskuere, når de de er vitne til urett i samfunnet de er en del av.  

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene:

 

OMVISNING om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene:
  • Samfunnsfag: Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskrimering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette. Utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet. gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning.
  • Engelsk: Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon. Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram.