VGS / FHS - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

VGS / FHS

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

Både elevene og jeg syns besøket var helt fantastisk! Tusen takk for en flott opplevelse. Vi kommer garantert tilbake. Hvert år!

Lærer VGS3.

  

hvem bryr seg? – START: 21. september

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i utstillingen Fortell verden om oss av Rune Eraker. Han har besøkt 18 land på 4 år og viser menneskers styrke og mot under umenneskelige forhold. Elevene blir kjent med situasjonen til noen av menneskene, og sammen finner vi ut hvilke menneskerettigheter som blir brutt og hva Amnesty og flere gjør for å hjelpe. 

Det er først og fremst statenes ansvar å respektere menneskerettighetene, men hva med den enkeltes ansvar til å stå opp for hverandre? Gjennom diskusjoner og øvelser ønsker vi å inspirere elevene til å være aktører, og ikke bare tilskuere, når de de er vitne til urett i samfunnet de er en del av.  

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene:

 

OMVISNING om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene:
  • Samfunnsfag: Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskrimering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette. Utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet. gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning.
  • Engelsk: Uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon. Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram.