8.–10. trinn - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

8.–10. trinn

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

Fantastisk dyktig og engasjert formidler! Høyt faglig og kvalitativt innhold. 

Lærer 10. trinn.

Kroppen som slagmark

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fredsprisutstillingen 2018: Kroppen som slagmark.  I undervisningsopplegget blir elevene kjent med hva som menes med seksuell vold som våpen i krig. Vi ser på hvilke konsekvenser seksuell vold har for individer og samfunn, og vi snakker om hvordan fredsprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad jobber for å stille forbryterne til ansvar.

I alle samfunn er seksuell vold tabubelagt, og vi spør: hvorfor er det så vanskelig å snakke om dette? De aller fleste som blir utsatt for seksuell vold er kvinner, og Denis Mukwege etterlyser at alle tar ansvar for en positiv mannskultur. Sammen med elevene vil vi diskutere hvordan det står til med kvinnesynet i Norge. Har vi en positiv mannskultur? Og vi utforsker hvordan språket vi bruker kan henge sammen med forestillinger vi har om jenter og gutter.

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene:

Samfunnsfag:

 HVEM BRYR SEG? – Slutt 15. mars

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i utstillingen Fortell verden om oss av Rune Eraker. Han har besøkt 18 land på 4 år og viser menneskers styrke og mot under umenneskelige forhold. Elevene blir kjent med situasjonen til noen av menneskene, og sammen finner vi ut hvilke menneskerettigheter som blir brutt og hva Amnesty og flere gjør for å hjelpe. 

Menneskerettigheter kan synes mest viktig for mennesker langt unna. Men Verdenserklæringen forteller også at vi alle har plikt til å verne om hverandres rettigheter. Hvordan kan vi gjøre det i hverdagen? I opplegget Hvem bryr seg?” skal vi også diskutere og øve på å stå opp for andre.

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene:

 

OMVISNING om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene: