Nobels Fredssenter

Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

8.–10. trinn

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

Fantastisk dyktig og engasjert formidler! Høyt faglig og kvalitativt innhold. 

Lærer 10. trinn.

For 8.–10. trinn tilbyr vi:

 

BAN ThE bomb!

Startdato: 9. januar

Hva er egentlig atomvåpen? Er det greit at noen få stater sitter med nok atomvåpen til å utslette menneskeheten?

I 2017 gikk Nobels fredspris til ICAN, en internasjonal kampanje som jobber for at atomvåpen skal forbys. I Ban the Bomb vil elevene få se helt nye fotografier som ikke har blitt vist før, samt historiske bilder og objekter fra Hiroshima og Nagasaki. Gjennom samtaler og oppgaver vil elevene bli utfordret til å tenke gjennom en rekke problemstillinger. Vil et forbud mot atomvåpen kunne føre til en atomvåpenfri verden? Skaper man fred ved å ødelegge våpen? Hva kan vi gjøre for å påvirke?

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:

 

Menneskerettigheter, nytter det?

Startdato: 9. januar

Menneskerettigheter brytes hver dag, er det da noe poeng i å ha dem? Hva er egentlig et menneskerettighetsbrudd? Og hvem kan bryte menneskerettighetene? Dette er noen av spørsmålene vi skal jobbe med i opplegget om menneskerettigheter.

Vi jobber med å få på plass viktige fakta og begreper, samt at vi går dypere inn i enkelte artikler og problematiserer hvorfor disse er viktige. Vi lærer oss å identifisere menneskerettighetsbrudd, hvor går grensa? Gjennom hele opplegget blir elevene involvert gjennom diskusjon, samtale og øvelser.

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene:

 

OMVISNING om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Omvisningen inkluderer blant annet Omveier – om mennesker på flukt og Hope over Fear – fredsprisutstillingen om President Santos og Colombia.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene: