Nobels Fredssenter

Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

8.–10. trinn

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

Fantastisk dyktig og engasjert formidler! Høyt faglig og kvalitativt innhold. 

Lærer 10. trinn.

For 8.–10. trinn tilbyr vi:

 

BAN ThE bomb!

Hva er egentlig atomvåpen? Er det greit at noen få stater sitter med nok atomvåpen til å utslette menneskeheten?

I 2017 gikk Nobels fredspris til ICAN, en internasjonal kampanje som jobber for at atomvåpen skal forbys. I Ban the Bomb vil elevene få se helt nye fotografier som ikke har blitt vist før, samt historiske bilder og objekter fra Hiroshima og Nagasaki. Gjennom samtaler og oppgaver vil elevene bli utfordret til å tenke gjennom en rekke problemstillinger. Vil et forbud mot atomvåpen kunne føre til en atomvåpenfri verden? Skaper man fred ved å ødelegge våpen? Hva kan vi gjøre for å påvirke?

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:

 

prosjekt perfekt – tilbys fra 6. mars

Hva vil det si å være vellykket? Hva regnes som statussymbol blant norske ungdom? Hvorfor er det slik? I opplegget utforsker vi fotoutstillingen Generation Wealth av Lauren Greenfield. I 25 år har hun undersøkt jaget etter penger, kjendisstatus og skjønnhet. Gjennom oppgaver og diskusjoner ønsker vi å bidra til kritisk tenkning rundt «aldri godt nok» – mentalitet og drøfte konsekvenser av fokus på «det perfekte». 

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:

 

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter brytes hver dag, er det da noe poeng i å ha dem? I løpet av timen blir elevene kjent med bakgrunnen for Verdenserklæringen og eksempler fra fredsprisens historie. Vi jobber med å få på plass viktige fakta og begreper, samt at vi går dypere inn i enkelte artikler og diskuterer hvorfor disse er viktige. Vi lærer oss å identifisere menneskerettighetsbrudd, hvor går grensa?

Dette opplegget fungerer både som introduksjon og repetisjon av temaet «menneskerettigheter». Gjennom hele opplegget blir elevene involvert gjennom diskusjon, samtale og øvelser. NB: Dette er ikke en omvisning i utstillingene våre.

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålene:

 

OMVISNING om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Omvisningen inkluderer blant annet Omveier – om mennesker på flukt og Hope over Fear – fredsprisutstillingen om President Santos og Colombia.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene: