8.–10. trinn - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Sara Johannessen / Nobels Fredssenter

8.–10. trinn

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

Fantastisk dyktig og engasjert formidler! Høyt faglig og kvalitativt innhold. 

Lærer 10. trinn

 

 

KROPPEN SOM SLAGMARK

Har #metoo kommet til skolegården? I det siste månedene har flere ungdommer delt sine bekymringer i mediene. De forteller historier om oppførsel som ikke ansees som akseptabel på skolen.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fredsprisutstillingen 2018, Kroppen som slagmark. Først blir elevene kjent med hva som menes med seksuell vold som våpen i krig. Vi ser på hvilke konsekvenser seksuell vold har for individer og samfunn, og vi snakker om hvordan fredsprisvinnerne Murad og Mukwege jobber for å stille forbryterne til ansvar.

I den andre delen av opplegget er vi opptatt av å gjøre tematikken relevant for elevene og møte dem på deres nivå. Derfor forsøker vi å skape en arena hvor ungdommene selv diskuterer holdinger rundt voldtekt. Hvordan er det med kvinnesynet i Norge? Er det greit å lage russesanger med refrenget: «Hun danser som en hore hore hore»? Er det så farlig at jenter kalles slut? Er det ikke bare tøys? Det er ikke alltid så lett å gripe inn når man er vitne til seksuell trakassering. Sammen diskuterer vi ideer til hva man kan gjøre for å ta enda bedre vare på hverandre og skape en kultur der alle vet hvor grensa går mellom tøys og overgrep.

For- og etterarbeid til opplegget finner du her.

Opplegget er spesielt relevant for disse kompetansemålenei samfunnsfag :

 

OMVISNING om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva kan skape fred? Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om ulike fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er å engasjere og motivere elevene til å reflektere og danne seg egne meninger om vanskelige spørsmål.

Opplegget er relevant i disse kompetansemålene: