5.–7. trinn - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

5.–7. trinn

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

omvisning om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva har fredsprisvinnerne gjort for å få fredsprisen? Hva kan jeg gjøre for å bidra til fred? Dette er noen av spørsmålene vi snakker med elevene om. Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er at elevene blir stimulert til refleksjon og ettertanke rundt temaer som konfliktløsning, menneskerettigheter og fredsprisvinneres arbeid.

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:
  • Samfunnsfag: Diskutere forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati.
  • KRLE: forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem