Nobels Fredssenter

Photo: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

5.–7. trinn

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

FOR 5.–7. TRINN TILBYR VI:

 

Snakk, ikke skyt!

siste Uker! Sluttdato: 24. november

Hvem er Juan Manuel Santos og hvorfor fikk han Nobels Fredspris? Hva betyr egentlig borgerkrig og hva er viktig for å kunne løse konflikter på en fredelig måte? Hvordan kan Colombia komme seg videre etter 52 år med krig?

I fotoutstillingen Hope over Fear utforsker vi Colombia og fredspristakeren for 2016. Gjennom samtaler og oppgaver blir elevene aktivt involvert i opplegget. Vi diskuterer hvordan toleranse og god dialog kan føre til positiv fremgang, og elevene får dele egne erfaringer med konflikthåndtering og trent seg på godt samarbeid.

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:
  • Samfunnsfag: Presentere en aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løsning.
  • KRLE: Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred.

 

omvisning om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva har fredsprisvinnerne gjort for å få fredsprisen? Hva kan jeg gjøre for å bidra til fred? Dette er noen av spørsmålene vi snakker med elevene om. Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er at elevene blir stimulert til refleksjon og ettertanke rundt temaer som konfliktløsning, menneskerettigheter og fredsprisvinneres arbeid

Omvisningen inkluderer blant annet Omveier – om mennesker på flukt og Hope over Fear – fredsprisutstillingen om President Santos og Colombia.

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:
  • Samfunnsfag: Diskutere forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati.
  • KRLE: forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem