Nobels Fredssenter

Photo: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

5.–7. trinn

Et skolebesøk hos oss må bestilles på forhånd og koster kr. 600 per klasse (maks 30 elever). Vi kan ikke garantere adgang for uanmeldte skolebesøk. Undervisningsopplegg som tilbys er utviklet med Kunnskapsløftets kompetansemål for øyet.

 

we can, you can – ican – siste dag: 23. november

I 2017 gikk Nobels fredspris til ICAN, en internasjonal kampanje som jobber for at atomvåpen skal forbys. Lederne i verdens land klarer ikke å bli enige om hvordan de skal få til en verden uten atomvåpen. Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem? Hvordan kan barn og unge minne de voksne på at deres avgjørelser får konsekvenser for dem som kommer etter dem? Børst støvet av bestemors buttons og varm opp stemmen, for nå er tiden inne for aksjon!

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:

 

omvisning om nobels fredspris

Hvem var Alfred Nobel? Hva er Nobels fredspris? Hva har fredsprisvinnerne gjort for å få fredsprisen? Hva kan jeg gjøre for å bidra til fred? Dette er noen av spørsmålene vi snakker med elevene om. Elevene får høre kunnskapsrike formidlere fortelle om fredsprisvinnere og deres arbeid. Målet vårt er at elevene blir stimulert til refleksjon og ettertanke rundt temaer som konfliktløsning, menneskerettigheter og fredsprisvinneres arbeid.

Opplegget er relevant for disse kompetansemålene:
  • Samfunnsfag: Diskutere forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati.
  • KRLE: forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem