Presse - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Presse

For pressehenvendelser kontakt informasjonssjef Ingvill Bryn Rambøl på telefon 92 45 29 44 eller e-post ibr@nobelpeacecenter.org

Ta kontakt for intervju med direktør Liv Tørres og øvrig ledelse, våre kunstnere eller fotografer. Vi er også behjelpelige med pressebilder, pressevisninger, foto, film eller lydopptak.