Kontakt - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Kontakt

BESØKSADRESSE:

Brynjulf Bulls Plass 1, 0250 Oslo

POSTADRESSE:

Nobels Fredssenter
Postboks 1894 Vika
0124 Oslo

E-post: post@nobelpeacecenter.org
Tlf: 48 30 10 00 (mandag–fredag 9.00–15.00)
Organisasjonsnummer: 985226237

Pressekontakt:

Informasjonssjef Ingvill Bryn Rambøl
Telefon +47 92 45 29 44
E-post: ibr@nobelpeacecenter.org