Livs blogg - Nobels Fredssenter - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Rebooting social dialogue

30.08.2016 Av: Liv Tørres

The Annual Labour Law Conference took place in Gauteng South Africa last week, – a prestigious conference that has been arranged for almost three decades. There was, however, a serious background to this year’s conference: Unemployment at around 40%, about half of the population living in poverty, a looming recession, huge political tensions after the local elections, and social partners struggling with fragmentation, division and major conflicts. In this setting, social dialogue between labour, employers and the state is urgently needed, but far from materialising. Therefore, how to reboot it was one of the main topics at the conference.

Liv Tørres speaking at the Annual Labour Law Conference in South Africa last week.

Liv Tørres speaking at the Annual Labour Law Conference in South Africa last week.

Aldri mer 22. juli?

22.07.2016 Av: Liv Tørres

Fem år. Idag er vi ved 5-årsmarkeringen for dagen vi aldri glemmer. Vi husker hvor vi var da det smalt. Mange tenker » det kunne vært meg». Og noen av oss som var tett på den dagen vil alltid gruble på hvorfor akkurat vi overlevde og hva mer vi kunne gjort for å redde andre.

I årene som har gått er det mange som har fokusert på våre følelser, savn og sorg. De har spurt om hvor redde og traumatiserte vi er og om vi hater terroristen. Men det spørsmålet mange av oss er mest opptatt av, er det færre som stiller: Kan det skje igjen?

Menneskerettigheter ofret på Europas alter?

07.07.2016 Av: Liv Tørres

Blå-Nilen? Det høres kanskje ut som et eksotisk, sjarmerende lite område i Sudan, fylt med grønne sletter, sakte-gående elveløp og lykkelige mennesker? Og slik kunne det vært her i grenseområdet mot Etiopia der Nilen renner inn i Sudan og damanlegg sørger for mesteparten av kraften til hele landet. Men virkeligheten er langt unna paradis.

20. juni – merkedag for flyktningene?

20.06.2016 Av: Liv Tørres

Idag, 20. juni, er verdens flyktningdag. Det er dagen i dag vi skal vise solidaritet med verdens flyktninger. Det er dagen i dag vi skal feire flyktningkonvensjonen. Og det er dagen i dag vi skal vise solidaritet med afrikanerne som opprinnelig etablerte merkedagen og tradisjonelt har tatt mot mest flyktninger. Den 20. Juni 2016 er det imidlertid svært lite som minner om solidaritet eller gir grunn til feiring.

Viktige varslere eller brysomme landssvikere?

14.06.2016 Av: Liv Tørres

Dette innlegget ble publisert i Dagbladet søndag 12. juni: 

Ytringsfrihet er viktig. Det er vi alle enige om. Etter de siste årenes angrep på Charlie Hebdo og andre mål i Europa har vi fått økt bevissthet om dette. Kongen sa i sin nyttårstale 2014 at vi har – og skal ha – god takhøyde for ytringer i Norge. Og utenriksminister Børge Brende kaller ytringsfriheten for «fundamentet som all frihet bygger på». Det er ikke tilfeldig at ytringsfriheten har fått økt støtte i europeiske land samtidig som den har kommet under økende press internasjonalt. I vesten er ”alle” enige om at ytringsfriheten nærmest er hellig – med unntak av de ytringene som rammes av straffeloven. Samtidig øker aksepten for overvåkning i mange land parallelt med økende redsel for terrorisme. Som nasjoner har vi behov for å overvåke dem som ønsker å skade oss. Men samfunnets økte behov for, og grad av, kontroll overfor innbyggerne reiser også behov for mekanismer og systemer som overvåker overvåkerne.  Varslere som melder fra om lovbrudd fra statlig hold, har en slik rolle. Varslere er viktige for at verden skal gå fremover og innbyggernes rettigheter beskyttes.