Nobels Fredssenter

Et lite forskningsprosjekt

02.06.2017 Av: Liv Tørres

Det var noen år etter at Mandela og de Klerk hadde fått Nobels Fredspris. Apartheid hadde falt i Sør-Afrika, det nye demokratiet sto vaklende på beina og den nye ANC-regjeringen skulle bygge og reformere landet. I disse omgivelsene fikk noen av oss som den gang jobbet i Forskningsstiftelsen FAFO en knallgod ide. Vi ville lage en arbeidskraftundersøkelse. Sør-Afrikas aller første, og i alle fall den første som inkluderte både svarte, fargede, indere og hvite. For hvordan kunne man lage en målrettet velferdspolitikk hvis man ikke visste hvor mange som levde i fattigdom? Og hvordan skulle man få til en aktiv arbeidsmarkedspolitikk hvis man ikke visste hvor mange som var arbeidsledige eller jobbet i uformell sektor?

Business and Peace

24.05.2017 Av: Liv Tørres

As hundreds of business leaders gathered in Oslo for the Business for Peace conference last week, we had the pleasure of welcoming some of them here at the Nobel Peace Center. Among them, business leader and Peace Prize laureate Ouided Bouchamaoui. She is the leader of the Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicraft; one of the four organizations which joined forces and took on the role of mediator when Tunisia stood on the brink of civil war in 2013.

Ouided Bouochamamoui visit the Nobel Peace Center 15 may. (Photo: Nobel Peace Center)

Om empati og politikk

28.04.2017 Av: Liv Tørres

Hva skal til for å skape mindre konflikt og urett i verden? Trenger vi empati med menneskene som lever i områder med krig og uro? Eller trenger vi politiske løsninger på konflikter? Selvfølgelig trenger vi begge deler. En ting er at vi trenger å vite konsekvensene på bakken av de politiske valg som tas.  En annen ting er at vi trenger å forholde oss til andre menneskers lidelse for i det hele tatt å bevare vår menneskelighet. Men det virker det ikke som Hans Rustad har tatt inn over seg, når han på Document.no denne uken hamrer løs på «den humanitære industrien» og kritiserer den for bare å se symptomene, men ikke tørre å identifisere årsaken til konfliktene. Han mener faktisk at humanitet både brukes som erstatning og hinder for politiske valg og løsninger.

Regnbuenasjon for fall

11.04.2017 Av: Liv Tørres

Vi trodde rasekortet ble lagt bort i Sør-Afrika i 1994. Men nå trekkes det fram igjen av presidenten selv for å mobilisere støtte fra sinte, fattige svarte.

Kronikk publisert på NRK Ytring tirsdag 11. april.

Kake og kloke ord

24.03.2017 Av: Liv Tørres

Han kommer stille inn. Jeg sitter og snakker med konen hans, Lea. Og så står han der plutselig: erkebiskop Desmond Tutu. Assistenten hans har innvilget meg 20 minutters høflighetsvisitt. Men 20 minutter blir til en time og vel så det, inkludert sjokoladekake og mange kopper te. For ekteparet Tutu synes det er hyggelig med besøk og hyggelig å snakke. -Det er stille her vi bor i denne lille enklaven av en by for pensjonister, sier de. Og selv har jeg det ikke travelt med å gå her jeg sitter hos en av mine få helter.

tutu-liv-tilblogg