Livs blogg - Nobels Fredssenter - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Grensene forskyves

14.09.2017 Av: Liv Tørres

Europa er i endring. Det er store endringer– og de er raske og overraskende. Utstillingen Shifting Boundaries – EPEA03 viser frem forskjellenes Europa, et Europa der indre og ytre grenser flytter seg. 

Denne kronikken av av Liv Tørres, direktør for Nobels Fredssenter og Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord, ble publisert i Aftenposten 14. september. Utstillingen Shifiting Boundaries åpner på Nobels Fredssenter 16. september.

Foto: Marie Hald

Foto: Marie Hald

Vi snakker for lite om fred

08.09.2017 Av: Liv Tørres

Foto: Nobels Fredssenter

Vi er mange som holder pusten om dagen. Og da er det ikke bare det norske valget jeg tenker på. Vi står overfor en langt mer konfliktfylt verden. Stormaktene ruster opp og verdenssituasjonen tilspisser seg. Spenningene øker mellom øst og vest. Voldsspiralen vokser i Midtøsten. Vi har større humanitære kriser og høyere flyktningetall enn vi har hatt på mange tiår. Og trusselen om atomkrig øker. Men selv om de fleste av oss vet at dette skyldes krig og konflikt, snakker vi sjelden om fred.

A conversation with Luisa Ortega

23.08.2017 Av: Liv Tørres

She was going to defend the constitution with her life, she told the Financial Times. It was there, through that interview, I first got to know her. Got to know her, got impressed by her – and curious about her. A fearless woman, I thought! Luisa Ortega, the Prosecutor General of Venezuela, a year long supporter of Hugo Chavez and supportive of President Maduro after he took over power in 2013. Those days are over now. She is paying a high prize for her protests against the regime and its undermining of the constitution and the democracy in Venezuela. Her life is threatened. A few days ago, I spoke with her on a secret phone line. The night before, her house had been raided. Here is an abstract of our talk:

Med livet som innsats

23.08.2017 Av: Liv Tørres

Publisert i Aftenposten 23. august 2017. 

Hun skulle forsvare grunnloven med sitt liv, sa hun til Financial Times. Det var der, gjennom det intervjuet, jeg først ble kjent med henne, – ble kjent, imponert og nysgjerrig. Luisa Ortega var da riksadvokat i Venezuela. Hun hadde vært lojal Chávez-støttespiller i mange år og sto støtt også for president Maduro etter at han overtok makten i 2013. De dager er nå over. Hun er foreløpig den med høyest rang som har protestert mot undergravingen av grunnloven og demokratiet i Venezuela. Det betaler hun dyrt for. Nå er hun truet på livet. Jeg fikk en time med henne på hemmelig telefon for noen dager siden. Kvelden før var huset hennes raidet.

Luisa Ortega beskyttes av lojale ansatte mens politiet raider kontoret hennes 5. august. (Foto: AP Photo/Wil Riera)

Luisa Ortega beskyttes av lojale ansatte mens politiet raider kontoret hennes 5. august. (Foto: AP Photo/Wil Riera)

The fearless women doctrine

16.08.2017 Av: Liv Tørres

I met her three years ago, in the Sabra and Shatila Palestinian refugee camps in Beirut, Lebanon. At the time, I had worked in the humanitarian sector for years. I had seen more than enough conflict and drama, heard more than enough shattering stories, and seen more than enough individuals destroyed by war and conflict. Yet, the story of this Palestinian grandmother has stayed with me.