Nobels Fredssenter

Hvor mange menn trengs for å styre et land?

07.11.2017 Av: Liv Tørres

La oss et øyeblikk glemme mål, idealer og vurderinger om hvor demokratisk et land er og bør være. La oss isteden snu det hele på hodet og spørre hvor mange man egentlig trenger for å styre et land. Hvor mange trenger vi egentlig? Ikke så mange. Kanskje 10?

Tinnsoldater. Bilde: Linn Cathrin Olsen / Nobel Peace Center

Fearless women: Rigoberta Menchu

03.11.2017 Av: Liv Tørres

In this series, Liv Tørres meets fearless women who fight for what they believe in. Earlier, she met Luisa Ortega, the former Prosecutor General of Venezuela.

She is a political activist and an icon. She comes giggling to the Nobel Peace Center, her warm smile defying an early chilly autumn. She is known to the world as the activist for indigenous people’s rights, protagonist of the Maya culture and one of the most active Nobel Peace Prize laureates. 25 years after she was awarded the Nobel Peace Prize, she is still going strong, still an activist, still fearless and she still has her feet on the ground. She is now back in Oslo to attend the launch of a new report on the peace agreement in Guatemala.

Rigoberta Menchu at the Nobel Peace Center, September 2017 (Photo: Nobel Peace Center)

Rigoberta Menchu at the Nobel Peace Center, September 2017 (Photo: Nobel Peace Center)

Lessons from Colombia

05.10.2017 Av: Liv Tørres

Tomorrow, the world gets a new Nobel Peace Prize laureate. This does not mean that the Peace Prize to Colombia and President Juan Manuel Santos will be forgotten. It will remain an important chapter in the history of the prize, and there are important lessons to learn from the peace process in Colombia.

This is a shorter version of a lecture that was held by Liv Tørres at the National Museum of Colombia in Bogotá 28 September, after the opening of the Nobel Peace Prize exhibition Hope over Fear. 

President Juan Manuel Santos at the opening of the exhibition Hope over Fear at the National Museum of Colombia. (Photo: Nobel Peace Center)

President Juan Manuel Santos at the opening of the exhibition Hope over Fear at the National Museum of Colombia. (Photo: Nobel Peace Center)

The world has a lot to learn from Colombia. Right now, the world hungers for new solutions to peace and conflict resolution. I think we all feel that we are living in an unpredictable world. We have more, and more complex, wars than we had a few decades ago. We have more humanitarian crises. And we have more refugees than what we have had in decades. Tendencies towards national protectionism and boosted militarisation add to the challenges. 

Grensene forskyves

14.09.2017 Av: Liv Tørres

Europa er i endring. Det er store endringer– og de er raske og overraskende. Utstillingen Shifting Boundaries – EPEA03 viser frem forskjellenes Europa, et Europa der indre og ytre grenser flytter seg. 

Denne kronikken av av Liv Tørres, direktør for Nobels Fredssenter og Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord, ble publisert i Aftenposten 14. september. Utstillingen Shifiting Boundaries åpner på Nobels Fredssenter 16. september.

Foto: Marie Hald

Foto: Marie Hald

Vi snakker for lite om fred

08.09.2017 Av: Liv Tørres

Foto: Nobels Fredssenter

Vi er mange som holder pusten om dagen. Og da er det ikke bare det norske valget jeg tenker på. Vi står overfor en langt mer konfliktfylt verden. Stormaktene ruster opp og verdenssituasjonen tilspisser seg. Spenningene øker mellom øst og vest. Voldsspiralen vokser i Midtøsten. Vi har større humanitære kriser og høyere flyktningetall enn vi har hatt på mange tiår. Og trusselen om atomkrig øker. Men selv om de fleste av oss vet at dette skyldes krig og konflikt, snakker vi sjelden om fred.