Liv Tørres, Author at Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Menneskerettigheter ofret på Europas alter?

07.07.2016 Av: Liv Tørres

Blå-Nilen? Det høres kanskje ut som et eksotisk, sjarmerende lite område i Sudan, fylt med grønne sletter, sakte-gående elveløp og lykkelige mennesker? Og slik kunne det vært her i grenseområdet mot Etiopia der Nilen renner inn i Sudan og damanlegg sørger for mesteparten av kraften til hele landet. Men virkeligheten er langt unna paradis.

20. juni – merkedag for flyktningene?

20.06.2016 Av: Liv Tørres

Idag, 20. juni, er verdens flyktningdag. Det er dagen i dag vi skal vise solidaritet med verdens flyktninger. Det er dagen i dag vi skal feire flyktningkonvensjonen. Og det er dagen i dag vi skal vise solidaritet med afrikanerne som opprinnelig etablerte merkedagen og tradisjonelt har tatt mot mest flyktninger. Den 20. Juni 2016 er det imidlertid svært lite som minner om solidaritet eller gir grunn til feiring.

Viktige varslere eller brysomme landssvikere?

14.06.2016 Av: Liv Tørres

Dette innlegget ble publisert i Dagbladet søndag 12. juni: 

Ytringsfrihet er viktig. Det er vi alle enige om. Etter de siste årenes angrep på Charlie Hebdo og andre mål i Europa har vi fått økt bevissthet om dette. Kongen sa i sin nyttårstale 2014 at vi har – og skal ha – god takhøyde for ytringer i Norge. Og utenriksminister Børge Brende kaller ytringsfriheten for «fundamentet som all frihet bygger på». Det er ikke tilfeldig at ytringsfriheten har fått økt støtte i europeiske land samtidig som den har kommet under økende press internasjonalt. I vesten er ”alle” enige om at ytringsfriheten nærmest er hellig – med unntak av de ytringene som rammes av straffeloven. Samtidig øker aksepten for overvåkning i mange land parallelt med økende redsel for terrorisme. Som nasjoner har vi behov for å overvåke dem som ønsker å skade oss. Men samfunnets økte behov for, og grad av, kontroll overfor innbyggerne reiser også behov for mekanismer og systemer som overvåker overvåkerne.  Varslere som melder fra om lovbrudd fra statlig hold, har en slik rolle. Varslere er viktige for at verden skal gå fremover og innbyggernes rettigheter beskyttes.

Hils på Carl von Ossietzky!

08.06.2016 Av: Liv Tørres

Historien til Carl von Ossietzky kan leses som en thriller. Som en politisk dokumentar. Som en bok om krig, konflikt og utenrikspolitikk. Som en bok om fredsprisens historie. En historie om nazismens framvekst. Om alle varsleres far. Om en av ytringsfrihetens fedre. Og som en kjærlighetshistorie. Carl von Ossietzkys liv kan leses som alt dette. Og ennå mer.

Utstillingen Den farlige prisen åpner torsdag 9. juni. (Foto: Johannes Granseth)

Utstillingen Den farlige prisen åpner torsdag 9. juni. (Foto: Johannes Granseth)

When ingredients become cuisine …

27.05.2016 Av: Liv Tørres

Some of our world´s most daunting issues have been on the agenda here in Bangkok the past few days: youth unemployment; mental health, girls´ education and youth political participation….

In other words the kind of issues that create frustration, anger, social unrest and conflict among people all over the world. Issues that politicians battle with. Issues that constitute ticking bombs undermining development, sustainability and peace. How are we going to make sure that more girls actually get education? How are we going to assure that youth have decent jobs, which will give them a livelihood they can support a family on? How are we to secure that youth voices are heard and respected? And how are we going to assure that frustration and anger among the destitute is channeled into constructive channels rather than into anarchy and violence?