Upolert - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Ida Oppen

UPOLERT

22. september 2016 19.30

UPOLERT er et brobygger- og fortellerprosjekt som inngår i Afghanistan-uka 2016. Det er en forestilling med upolerte fortellinger om levd liv i en ung kropp. Unge som har måttet forlate landet sitt forteller sine historier selv fra scenen. Noen av fortellingene er veldig sterke, og forestillingen egner seg best for ungdom fra 13 år og voksne.

Fortellere: Latifa Ahmadi,Yahya Najafizada, Mustafa Rahimi, Zaki Amini, Sogra Soltani, Jomaa Nazari og Hashmat Sadaat.

Instruktører: Kristine Haugland, Lise Grimnes og Liv Marie Skaare Baden

Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen og gjennomføres i samarbeid med Afghanistankomiteen, Nansen Fredssenter og Historiebanken.

Gratis inngang.

 

Gå tilbake til listen