Storebror ser deg – hva så? - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Bob Mical

Storebror ser deg – hva så?

23. februar 2017 18.00

Edward Snowdens avsløringer har satt i gang en stor, internasjonal debatt om overvåking. Både i USA og i resten av verden trappes overvåkingen av befolkningen opp som en del av kampen mot terror. Også her hjemme har det blitt vedtatt og foreslått en rekke tiltak som gir myndighetene større fullmakter til å gripe inn vårt privatliv. Men hvor mye frihet må vi gi fra oss for å være trygge? Og hvilke konsekvenser har økt overvåking for ytringsfrihet og demokrati? Hvor går egentlig grensen mellom legitim, statlig innblanding og menneskerettighetsbrudd?

I samarbeid med Amnesty ønsker vi velkommen til paneldiskusjon om overvåking og menneskerettigheter torsdag 23. februar kl. 18.00

Joshua Franco, etterforsker for teknologi og menneskerettigheter, Amnesty International, innleder (på engelsk)

I panelet sitter:

Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen og medlem av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget).

Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat, Norsk Journalistlag.

Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder, Raftostiftelsen

Moderator er Gerald Kador Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty.

Debatten foregår på norsk. Programmet varer ca. 1 ½ time. Det blir mulighet til å kjøpe drikkevarer før debatten.

Meld deg gjerne på Facebook-arrangementet.

Følg med på vårt debattprogram utover våren!

Gå tilbake til listen