Sikkerhetspolitisk dypdykk: Atomsikkerhet - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Photo Simonis / Dean Calma, IAEA / CTBT

Sikkerhetspolitisk dypdykk: Atomsikkerhet

08. juni 2017 18.00–19.30

I Samarbeid med Den norske Atlanterhavskomité og Nobelinstituttet inviterer vi til dypdykk om atomsikkerhet torsdag 8. juni.

Atomsikkerhet står sentralt i debatten om atomvåpen. Vi har hatt en ikke-spredningsavtale på plass siden 1970, men det er ingenting som hindrer land i å anrike uran for sivile formål. Hva er egentlig risikoen for at slikt materiale kan bli brukt i atomvåpen?

Kan det nye lageret for lavanriket uran som er under etablering i Kazakhstan tilby en løsning på dette problemet?

Meld deg gjerne på Facebook-arrangementet.

Panelet

For å diskutere dette kommer noen av verdens fremste eksperter på atomsikkerhet:

Yukiya Amano, generaldirektør i det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Erlan Idrissov, tidligere utenriksminister i Kazakhstan.

Lassina Zerbo, Executive Secretary, Preparatory Commission of Comprehensive Test Ban Treaty (CTBO).

Introduksjon ved Olav Njølstad, direktør for Det norske Nobelinstitutt.

Christian Borch leder samtalen, som vil foregår på engelsk.

 

Arrangementet er gratis. Velkommen!

Gå tilbake til listen