Seminar: Tros- og livssynsfrihet - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: DNAK

Seminar: Tros- og livssynsfrihet

28. oktober 2016 10.00

Tros- og livssynsfrihet er under press både i Europa og utenfor. Hva er status? Hvordan sikrer vi rettighetene internasjonalt, og hva forventer vi i vårt eget samfunn på dette feltet? Internasjonale spesialister vil presentere nye retningslinjer, og hjemlige representanter fra akademia, media, utdanningsfeltet og diskrimineringsombudet vil presentere sine forventninger.

28. oktober 2016 arrangerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) et seminar om tros- og livssynsfrihet sammen med Oslokoalisjonen/Norsk senter for menneskerettigheter og Nobels fredssenter. Seminaret er et anneks til en to-dagers samling for de fremste internasjonale spesialistene på tros- og livssynsfrihetsfeltet.

I tillegg vil det være et panel som konsentrerer seg om forventinger til den kommende stortingsmeldingen om en helhetlig tros- og livssynspolitikk.

Panelet består av:

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Leder for lektorlaget Rita Helgesen

Prio-forsker Marta B. Erdal

Utrop-redaktør Majoran Vivekananthan.

STLs rådsleder, Ingrid Rosendorf Joys, leder samtalen.

Biskop emeritus Gunnar Stålsett vil holde innledning.

Seminaret som vil foregå på engelsk, på Nobels fredssenter fra kl 10.00 til 13.00, og er åpent for publikum.

Meld deg på vårt facebook-arrangement.

Gå tilbake til listen