Oslo World Seminar - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Oslo World

Oslo World Seminar

03. november 2017 17.00

OSLO WORLD SEMINAR: OF ARTS AND OTHERS DEMONS OF POPULISM

Dette seminaret er en hyllest til pionerer og en oppfordring til refleksjon rundt kunstnerens ansvar i en era av global populisme.

Globaliseringens tidsalder og internet bar løfter om å fremme kontakten mellom folk og kulturer. Nå beveger derimot varer og informasjon seg lett over landegrensene samtidig som det ironisk nok bygges murer for å stoppe menneskers mobilitet.

Trump, Farage, Le Pen og Putin er bare noen av navnene som minner oss om at vi står overfor en populistisk tidsalder.

Kunst er ikke bare i stand til å generere nye diskurser og integrere nye ideer, den kan også generere empati og avsløre kompleks dynamikk i menneskets psykologi.

Tre ikoner med denne makten er uten tvil Rossy De Palma, Yasmine Hamdan og Tumi aka. Stogie T, som gjennom sin kunst har avdekket dynamikk knyttet til identitet, seksualitet og kjønnsroller og dermed generert en anti-diskurs som har trigget sosiale og kulturelle transformasjoner.

I PANELET:

Seminaret arrangeres i samarbeid med Oslo World.

Gå tilbake til listen