Norsk næringsliv i en urolig verden - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Album

  1. Photo: Frédéric Boudin / Ferd, Aker BioMarine og Johannes Jansson/norden.org

Norsk næringsliv i en urolig verden

27. april 2017 18.00

Hvilket ansvar har norske selskaper som driver internasjonale forretninger når de geopolitiske spenningene øker?  

Norge er kjent for å ha en åpen økonomi, men er vi sikret en slik situasjon i framtida? Kan økende geopolitiske spenninger endre premissene for norske selskapers handlingsrom?  Og hvilket ansvar har norske næringslivsledere for å bidra til fredelige og stabile samfunn internasjonalt?

Sammen med stiftelsen Business for Peace inviterer vi til debatt om disse temaene 27. april klokken 18.00.

I PANELET:

Johan H. Andresen, leder av Etikkrådet i Statens Pensjonsfond Utland og eier og styreleder i selskapet Ferd.

Matts Johansen, CEO i Aker Biomarine.

Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets Utenrikskomite og tidligere statsråd.

Kiran Aziz, høyskolelektor ved BI, Institutt for rettsvitenskap og styring.

Debattleder er Elisabeth Skarsbø Moen, rådgiver i Zynk og tidligere politisk kommentator og debattredaktør i VG.

Debatten foregår på norsk. Velkommen til oss!

Om Business for Peace:

Business for Peace er en global stiftelse basert i Oslo, som jobber for å endre definisjonen av ’suksess’ i næringslivet ved å promotere en utviklet form for kapitalisme. Hver vår deler stiftelsen ut «Oslo Business for Peace Award» til personer som driver sine virksomheter med et mål om å skape felles verdier for samfunn og bedrift på en etisk og forsvarlig måte. Årets pris deles ut 16. mai, i forbindelse med Oslo Business for Peace Summit.

Nyhetsbrev

Få våre nyhetsbrev og motta informasjon om våre kommende debatter og temakvelder.

For mer informasjon om vårt debattprogram, se her.

Gå tilbake til listen