Norge, verden og atombomben - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Norge, verden og atombomben

13. november 2018 20.00

Det er snart ett år siden International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), mottok Nobels Fredspris i Oslo Rådhus. Nå kommer ICANs leder Beatrice Fihn tilbake til Oslo, og tirsdag 13 november møter hun norske politikere til en samtale på Nobels Fredssenter:

– Hva har skjedd med arbeidet for å forby atomvåpen siden desember i fjor?
– Hvilken rolle kan Norge spille i en verden preget av spenning mellom stormakter, fiendtlig retorikk og trusler om atomkrig?
– Må vi velge mellom å støtte våre nærmeste allierte i NATO og å slutte opp om FN-traktaten som forbyr atomvåpen, som et flertall av verdens land vedtok i 2017?
– Hvilken plass har enkeltpersoner og folkebevegelser i dette bildet?

I panelet:

Beatrice Fihn, leder av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), mottaker av Nobels fredspris 2017
Kai Eide, diplomat og politiker. Han var FNs spesialutsending til Afghanistan i perioden 2008-10 og har tidligere vært blant annet politisk direktør i Utenriksdepartementet, NATO-ambassadør og leder av FNs operasjoner i Bosnia-Herzegovina.
Alexander Zlatanos Ibsen, Utenrikspolitisk rådgiver for Høyre. Spaltist for Morgenbladet og medredaktør i Minerva.

 

Flere navn kommer – følg med!

Samtalen ledes av Ingerid Salvesen fra podcasten Du verden.

Gå tilbake til listen