Hvordan kan psykologer bruke menneskerettighetene? - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Hvordan kan psykologer bruke menneskerettighetene?

29. november 2018 13.45

Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg markerer sitt 20-årsjubileum med et eget seminar på Nobels fredssenter 29. november kl 13.45. Seminaret er gratis og søkes godkjent som fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs.

– Hvordan skal psykologer forholde seg til menneskerettighetene?
– Hvordan kan menneskerettighetene ses på som et praktisk verktøy
i det daglige arbeidet som psykolog?
– Hvordan bruke menneskerettighetene i psykisk helsevern, i
arbeidet med barn, flyktninger, krigsskadde, torturofre…..?

Slik lyder noen sentrale spørsmål vi stiller på Nobels Fredssenter.

NB! Seminaret er åpent for alle, ikke bare psykologer!

Påmelding til seminaret og etterfølgende jubileumsmarkering med enkel servering, sendes til tone.s.n@psykologforeningen.no

NB! Markér tydelig om du skal delta på begge arrangementer. Jubileumsmarkeringen er kun for dem som har deltatt på det faglige seminaret.

Last ned fullstendig program her.

Gå tilbake til listen