Møt FNs klimapanel – 10 år etter fredsprisen - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Møt FNs klimapanel – 10 år etter fredsprisen

17. oktober 2017 17.00–18.30

Det er 10 år siden FNs klimapanel (IPCC) og Al Gore fikk Nobels fredspris. Denne kvelden kan du møte lederen av klimapanelet og flere internasjonalt ledende klimaforskere.

Etter innleggene diskuterer vi med norske næringslivsledere, universiteter og andre: Hva slags kunnskap og kompetanse trenger forskning og arbeidsliv for å løse klimaproblemet?

Meld deg gjerne på Facebook-arrangementet.

PROGRAM

17.00: Direktør Liv Tørres, Nobels Fredssenter, ønsker velkommen.

17.10: Innledninger ved Dr. Hoesung Lee, leder av FNs klimapanel: Status for klimavitenskapen.

17.25: Dr. Debra Roberts, co-chair, IPCCs arbeidsgruppe II, om risiko og menneskelig sikkerhet.

17.35: Dr. Jan Fuglestvedt, vice-chair, IPCCs arbeidsgruppe I, om hva Parisavtalen krever av utslippskutt.

17.45: Q&A med innlederne over.

18-18.30: Dialog
Hva trenger vi av kunnskap for å løse klimaproblemet? Hva slags kompetanse trenger det grønne arbeidslivet, og hvordan ser egentlig jobbene ut som skal bringe oss til lavutslippssamfunnet? Vi inviterer representanter fra universitetene, næringsliv, forskning og andre til dialog. Publikum inviteres til å delta i diskusjonen.

Bekreftede paneldeltakere:

  • Kjetil Lund, Senior Vice President for Public Affairs and Climate Policies, Statkraft.
  • Andreas Ytterstad, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, nestleder i Concerned Scientists Norway og redaktør av boka «Broen til framtiden».
  • Karen O’Brien, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Ekspertise på klimatilpasning, samfunnsendring og transformasjoner, har vært involvert i fire IPCC-rapporter, og nylig ferdig med prosjektet «Fremtidens stemmer: Norske ungdommers verdier og visjoner om en fremtid med klimaendringer.» Nå leder hun prosjektet AdaptationCONNECTS (https://www.facebook.com/adaptationconnects/). Hun er også grunnlegger av cCHANGE.

Gratis adgang.

 

Gå tilbake til listen