Dreper folkerøsten demokratiet? - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Johannes Granseth

Dreper folkerøsten demokratiet?

09. mars 2017 18.00–19.00

Denne ukens torsdagsdebatt handler om hvordan det går med demokratiet vårt. 

Den politiske debatten i Europa og USA er preget av en rekke «nye sannheter» som utfordrer demokratiet: Folket mistror eliten. Politikere mistror sine egne lovgivere. Både folk og politikere mistror de tradisjonelle mediene. Falske nyheter er viktigere meningsdannere enn faktabasert kunnskap.

Hva skjer med demokratiet i dette landskapet? Det representative demokratiet vårt er tuftet på hver enkelt borgers mulighet til å skaffe seg uavhengig informasjon og gjøre seg opp en mening, for at vi best kan velge hvem vi vil at skal representere oss. Uten tillit mellom folket og de statsbærende institusjoner og uten tilgang på uavhengig, faktabasert informasjon, får demokratiet vanskelige levekår. Hvordan kan vi som borgere møte dette og hvilket ansvar har vi?

Til å diskutere dette har vi invitert Kaia Storvik, nestleder i Tankesmien Agenda, Eirik Løkke, rådgiver i tenketanken Civita og Marika Lüders, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Moderator: Inger Merete Hobbelstad, Dagbladet

Meld deg gjerne på vårt Facebook-arrangement.

 

Ønsker du informasjon om våre fremtidige arrangement på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

For mer informasjon om vårt debattprogram, se her.

Gå tilbake til listen