Demokrati under kryssild - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Mario Farinato / Sigma Capital / Norges Røde Kors / Ole Gamst Sæther / Spartacus / Jørgen Gomnes for Det kongelige hoff

Demokrati under kryssild

28. april 2016 17.30–19.00

Global Dignity og Nobels Fredssenter inviterer til seminar og paneldebatt. H.K.H. Kronprinsen leder samtalen.

Verdensbildet er preget av dype konflikter. Ekstremisme, fattigdom, konflikt og omfattende brudd på menneskerettighetene bidrar til å drive mennesker fra hverandre.

Hvordan skal vi unngå å miste oss selv og det menneskelige felleskapet når så mye splitter? Takler vi å leve med frykten og sårbarheten som blottlegges i møte med ekstremisme og terror?

Den verdensomspennende organisasjonen Global Dignity har sin årlige ledersamling i Norge 27.-29. april. I den forbindelse inviterer Global Dignity i samarbeid med Nobels Fredssenter til seminar om hvordan vi kan holde fast ved de grunnleggende menneskelige verdiene i en tid med polarisering og konflikt.

Innledere:

  • Sven Mollekleiv, President i Norges Røde Kors og styreleder i Global Dignity Norge: Det humanitære perspektivet.
  • Lars Gule, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Ekstremisme og polarisering. Ekstreme ideologiers forhold til demokratiske verdier.
  • Anine Kierulf, postdoktor ved Senter for mennekskerettigheter: Demokratiets friheter under press. Kaster vi de grunnleggende demokratiske prinsippene over bord i kampen mot ekstremisme og terror?
  • Pekka Himanen, Co-Founder i Global Dignity og professor i filosofi: Hvordan kan vi sikre kommunikasjon som bidrar til forståelse, respekt og mangfold, fremfor splittelse og polarisering?

Etter innledningene blir det paneldebatt under ledelse av H.K.H. Kronprinsen, som er Global Dignity Country Chair for Norge. I panelet får Gule, Kierulf og Himanen selskap av Phuti Mahanyele, Executive Chairman, Sigma Capital og Global Dignity Country Chair for Sør-Afrika. Programmet avsluttes ca. kl. 19.00. NB! Programmet foregår på engelsk.

Arrangementet inngår i Nobels Fredssenters debattprogram og er gratis og åpent for alle.

Meld deg gjerne på Facebook-arrangementet.

For mer informasjon om vårt debattprogram, se her.

Vår kafé Alfred har åpent for drikkeservering før og under arrangementet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få informasjon om våre kommende debatter og temakvelder.

Velkommen!

Gå tilbake til listen