Syria: Fred vs. rettferdighet - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Den syriske nasjonalkoalisjonen

Syria: Fred vs. rettferdighet

01. september 2016 18.00

Er det mulig å skape en bærekraftig fred med Assad som en del av løsningen?

Fotoutstilling, film og paneldebatt i samarbeid med Oslo dokumentarkino og Syrias nasjonalkoalisjon i Norge. 

Krigen i Syria raser videre med forferdelige lidelser for befolkningen. Bashar al-Assads regime begår enorme krigsforbrytelser mot sitt eget folk. Amnesty melder at det dør flere mennesker av tortur i syriske fengsler enn i IS-angrep.

Opposisjonen i Syria ser det ikke som et alternativ at Assad får fortsette etter en eventuell fredsløsning. De mener hans krigsforbrytelser er altfor alvorlige til at det er mulig å gjenoppbygge landet med han ved makten.

Russland støtter Assad og setter som betingelse for forhandlinger at Assad blir en del av løsningen. USA og andre land er på glid. Argumentet er at det er viktigere å stoppe volden enn å straffe Assad.

En mulig fredsløsning står dermed overfor et stort dilemma: Er en bærekraftig fred med Assad som en del av løsningen mulig?

I panelet sitter:

Nils A. Butenschøn, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter
Kathrine Raadim, Utenlandssjef i Norsk Folkehjelp
Mads Harlem, leder av Politikk- og folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors
Hanan Albalkhe, representant for Syrias nasjonalkoalisjon i Norge
Moderator er Stig Arild Pettersen, Du verden!

Før debatten (fra ca. kl. 16:00) vises et utvalg av The Caesar Photographs. Bildene ble smuglet ut av Syria i 2013 av en avhopper fra syrisk militærpoliti, som fikk kodenavnet Caesar. Hans jobb var å ta bilder av fangene som døde i fengsel, og bildene bærer et grusomt vitnesbyrd om torturen fangene har blitt utsatt for. NB! Meget sterke bilder!

Stephen Rapp, tidligere leder for det amerikanske Office of Global Criminal Justice, innleder om Caesar-bildene og sitt arbeid for at de skal bli brukt som bevis for å straffe de ansvarlige.

Etter debatten (kl. 19:20) vises filmen 50 feet from Syria, om den syrisk-amerikanske kirurgen Hisham Bismar som tar permisjon fra jobben sin i USA for å reise til et sykehus på grensen mellom Tyrkia og Syria.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Meld deg gjerne på Facebook-arrangementet.

For mer informasjon om vårt debattprogram,se her.

Gå tilbake til listen