Dagens dynamitt: Sikkerhetspolitisk dypdykk - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Dagens dynamitt: Sikkerhetspolitisk dypdykk

08. oktober 2015 18.00

Den 1. oktober overrakte Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Uken etter gjester han Christian Borch i et nytt sikkerhetspolitisk dypdykk.

Forsvarssjefens råd er et særdeles viktig innspill i prosessen frem mot en ny langtidsplan for Forsvaret, og det er knyttet stor spenning til hans anbefalinger. Christian Borch vil lede samtalen og gå dypere inn på vurderingene som ligger bak dette arbeidet. Hvilke kutt må gjennomføres? Hvilke områder bør prioriteres? Hva må til for å få det forsvaret Norge trenger?

Atlanterhavskomiteen og Nobels Fredssenter samarbeider om arrangementet, som er del av debattseriene Sikkerhetspolitisk dypdykk og Dagens dynamitt.

Dagens dynamitt er en ukentlig temakveld der aktuelle gjester inviteres til samtaler med smell i hver torsdag klokken 18 på Alfred, Nobels Fredssenters kafé på Rådhusplassen.

Kaféen har dagens suppe på menyen hver torsdag, og holder åpent for servering til 20.00.

Vel møtt!

Gå tilbake til listen