Dag Hammarskjöld på FN-dagen - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Photo: © The Nobel Foundation, UN

Dag Hammarskjöld på FN-dagen

24. oktober 2017 18.00

Vi markerer FN-dagen 24. oktober med foredrag og samtale om fredsprisvinner Dag Hammarskjöld, som ble tildelt Nobels fredspris post mortem i 1961.

Svenske Dag Hammarskjöld var FNs andre generalsekretær og den eneste som har fått tildelt Nobels fredspris etter sin død. Han døde i en flyulykke i september 1961 – bare et par uker før fredsprisen skulle kunngjøres. Årsaken til at flyet han satt i styrtet i Nord-Rhodesia er fortsatt et mysterium, og i oktober offentliggjorde FN en ny rapport om dødsfallet.

Foredrag og samtale

På FN-dagen får Nobels Fredssenter besøk av Hammarskjöld-biografen Roger Lipsey, som vil se nærmere på hvem Hammarskjöld var som FN-leder. Han holder foredraget:

The Theory and Practice of Peace. A lecture on Dag Hammarskjöld.

Etter foredraget samtaler Lipsey med professor Bernt Hagtvet, og det blir muligheter for å stille spørsmål.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Meld deg gjerne på Facebook-arrangementet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og arrangeres i samarbeid med Networkers SouthNorth og Dag Hammarskjöldselskapet.

Gå tilbake til listen