Næringslivets ansvar for fred og rettferdighet - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Næringslivets ansvar for fred og rettferdighet

26. april 2018 18.00

I mai hvert år møtes næringslivsledere, politikere og sivilsamfunnsaktører fra hele verden til Business for Peace Summit. Som en del av oppkjøringen til årets toppmøte arrangerer vi, i samarbeid med Business for Peace Foundation, en paneldebatt om næringslivets ansvar og muligheter for å sikre fred og rettferdighet.
.
Listen over paneldeltagere vil snart bli publisert.

FNs bærekraftsmål nummer 16 handler om fred og rettferdighet, og om ansvaret for å fremme fredelige og inkluderende samfunn. Men hvem har ansvaret for det? Hva kan næringslivet og bedriftsledere bidra til for å nå bærekraftsmål 16?

Og hvordan kan privat sektor samarbeide med stat og sivilsamfunn for å styrke fred og sikkerhet og skape sterke institusjoner?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Meld deg gjerne på Facebook-eventet.

Business for Peace Summit arrangeres 15. og 16. mai.

 

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

  • SDG 16: Fred og rettferdighet

 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Gå tilbake til listen