Om empati og politikk - Nobel Peace Center - Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter

Om empati og politikk

28. april 2017 Av: Liv Tørres

Hva skal til for å skape mindre konflikt og urett i verden? Trenger vi empati med menneskene som lever i områder med krig og uro? Eller trenger vi politiske løsninger på konflikter? Selvfølgelig trenger vi begge deler. En ting er at vi trenger å vite konsekvensene på bakken av de politiske valg som tas.  En annen ting er at vi trenger å forholde oss til andre menneskers lidelse for i det hele tatt å bevare vår menneskelighet. Men det virker det ikke som Hans Rustad har tatt inn over seg, når han på Document.no denne uken hamrer løs på «den humanitære industrien» og kritiserer den for bare å se symptomene, men ikke tørre å identifisere årsaken til konfliktene. Han mener faktisk at humanitet både brukes som erstatning og hinder for politiske valg og løsninger.

Grensen for hva vanlige folk orker å ta inn over seg av krig og lidelse er nådd, mener han. Derfor må organisasjoner og aktører som Nobels Fredssenter slutte å minne oss om alt som er vondt i verden. Slutte å vise frem grusomme enkeltskjebner.

Den nye universalismen mener vi skal bry oss av alle som har det dårligere enn oss. Hele tiden. Nobels fredssenter kjører nå en kampanje på Oslo-trikkene med enkeltskjebner. Lidelsene får et ansikt. Men på et eller annet punkt stopper empatien. I stedet overtar nummenheten.

-Hans Rustad på Document.no

Vår kampanje på Oslo-trikkene handler om vår nye utstilling Omveier. Utstillingen viser historier om mennesker som har måttet flykte fra Syria, – deres frykt, savn og kamp for å overleve i en tilværelse som har blitt totalt snudd på hodet. Den får oss til å tenke «det kunne ha vært meg». For det første er dette en fantastisk fotoutstilling. For det andre er temaet relevant for oss. En rekke fredsprisvinnere har opp gjennom årene vunnet fredsprisen nettopp for sitt bidrag til å hjelpe flyktninger og til konkrete bidrag som styrker deres rettigheter og/eller bidrag til å bilegge konfliktene som produserer flyktninger.

Copyright © Johannes Granseth Documentation photo, exhibition Detours / Omveier. Nobel Peace Center 14 March - 3 September Documentation photo, exhibition Detours / Omveier. Nobel Peace Center 14 March - 3 September Exile by Magnum Photo *** Local Caption *** Photo: Johannes Granseth / Nobel Peace Center Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

Fotoserien Exile, signert Magnum Photo,  er en del av utstillingen Omveier. 
Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

 

Her på Nobels Fredssenter mener vi dessuten at slike historier er helt nødvendige for nettopp å skape forståelse for og vilje til å gjøre noe med konfliktene i verden i dag. Det er nettopp slike historier som får oss ut av nummenheten. Vi har sett gjennom tidene og ikke minst de siste årene at oppmerksomhet er alfa og omega for å gjøre folk bevisst, informert og engasjert, noe som igjen presser fram større oppmerksomhet fra politikere og beslutningstakere. Mer oppmerksomhet, informasjon og engasjement tvinger fram bedre løsninger og forståelse. Humanitet er verken et hinder for eller erstatning for politiske valg, det er en forutsetning for gode valg.

Vi ønsker Hans Rustad og alle andre som har problemer med å ta enkeltskjebner inn over seg velkommen til Nobels Fredssenter og Omveier. Vi lover at utstillingen vil vekke følelser – og at nummenhet ikke er en av dem.

Publisert i: Liv Tørres, Livs blogg | Tagget:

Del dette innlegget